Skip to main content

Bijzondere golfvakanties en golflessen - Golfreizen, Golfclinics en Golfschool

Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.

Aansprakelijkheid
SVWGOLF is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Prijzen
Alle op de website genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.

Hyperlinks
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens toestemming van SVWGOLF. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan SVWGOLF worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. SVWGOLF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van SVWGOLF van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Copyright © Sterken en van Woerkom Golf - Spec. Golfreizen/Clinics